Vertrouwenscontactpersoon

VertrouwensContactPersoon

Middels dit stukje wil ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Marijke Zomer en het bestuur heeft gevraagd of ik de functie van VertrouwensContactPersoon (VPC) wil vervullen bij Darts Vereniging Stedendriehoek en daarmee heb ik ingestemd. Ik zal hieronder uiteenzetten waarom de vereniging een VPC heeft en wat je van mij mag verwachten.

Waarom een VertrouwensContactPeroon?

Het bestuur van de DVS wil dat de zaken binnen onze vereniging goed voor elkaar zijn. Daarbij hoort een sociaal veilige omgeving, waarin darters met plezier en vertrouwen kunnen darten.

Maatregelen om een sociaal veilige omgeving te creëren, zijn daarbij van groot belang om ongewenst gedrag te voorkomen. Denk daarbij aan bedreigingen, mishandelingen, discriminatie, (seksuele) intimidatie. Een goede voorbereiding om adequaat om te gaan met de gevolgen, wanneer deze sociaal veilige omgeving er niet is, is daarbij van groot belang. Het verbeteren en bewaken van een veilige sportomgeving is het werkveld van de VertrouwensContactPersoon.

Wat is een VertrouwensContactPersoon?

Een VertrouwensContactPersoon is een door het NOC*NSF gecertificeerd persoon, die binnen de sportvereniging is aangesteld. Wanneer je vindt dat er geen sprake is van een sociaal veilige omgeving en je kunt of durft daarmee niet naar de direct betrokkenen, dan ga je naar de VertrouwensContactPersoon van de vereniging. Hij/zij is neutraal en wijst je de juiste weg voor hulp en ondersteuning. Afhankelijk van je melding kan hij/zij je doorverwijzen naar een speciaal daarvoor opgeleid vertrouwenspersoon, die verdere stappen onderneemt, zoals bijvoorbeeld het inschakelen van reguliere hulpverlening.

Wat mag je van mij verwachten?

Wanneer jij melding wilt maken van een vorm van ongewenst gedrag, neem dan contact met mij op. Wij maken samen dan direct een afspraak om je melding of klacht te bespreken. Ik geef je advies en help je om jouw melding of klacht zo goed mogelijk op te lossen. Dit kan mogelijk betekenen dat ik je doorverwijs naar een ervaren hulpverleningsinstantie. Vervolgens rapporteer ik je melding/klacht anoniem aan het bestuur van de DVS en aan de NOC*NSF, zodat er structurele maatregelen kunnen worden genomen, waarmee de sociale veiligheid van de vereniging wordt verbeterd.

Je kunt je melding/klacht ook telefonisch doen bij het meldpunt van het NOC*NSF op 0900 – 2025590. Dit meldpunt is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en geeft advies omtrent ongewenst gedrag en verwijst je eventueel door naar een poule van vertrouwenspersonen en adviseurs van het NOC*NSF.

Tevens doe ik ongevraagd voorstellen aan het bestuur op welke wijze ongewenst gedrag binnen de vereniging kan worden tegen gegaan. Dit alles met maar 1 doel: een sociaal veilige omgeving bij Darts Vereniging Stedendriehoek.

Meer weten?

Meer informatie over de VertrouwensContactPersoon vind je op de NOC*NSF website, maar je kunt natuurlijk ook altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Marijke Zomer

VertrouwensContactPersoon Darts Vereniging Stedendriehoek:

Telefoon: 06-29233639

SPONSORS
't Vossegat, dé locatie voor een feest, gezins- of bedrijfsuitje! De Voskamp Groep
Bas Koeltechniek Café De Vrijbuiter
Cafetaria Kokkie Zutphen Cafetaria Kokkie Zutphen
Café De Vrijbuiter Bas Koeltechniek
De Voskamp Groep 't Vossegat, dé locatie voor een feest, gezins- of bedrijfsuitje!
Inloggen
Inloggen