Welkom bij Darts Vereniging Stedendriehoek

Deze is een lidorganisatie van de Nederlandse Darts Bond (NDB), voor Apeldoorn, Deventer, Zutphen en omstreken.

Laatste nieuws

Speelschema staat on line!!!!!!    Eerste week is een bekerwedstrijd!!!!!!!!

Voor in de Agenda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Woensdag 2 september

Teamcaptain vergadering vooraf gegaan met BALV ( omdat er gestemd moet worden voor  of tegen het nieuwe bestuur en aanpassing van sommige reglementen)

Hier worden de pasjes en inlog codes voor aankomend seizoen uitgereikt.

Agenda

Bijzondere Algemene Leden Vergadering D.V.S.

Locatie: Nieuwe Zweep te Klarenbeek

d.d. woensdag 2 september 2015

Aanvang: 20.00 uur

  1. Opening voorzitter

  2. Notulen Algemene Leden Vergadering 03 juni 2015 ( staan bij downloads )

  3. Verkiezing bestuursleden en wie zich beschikbaar stellen;

             a. Wilco van Luttikhuizen –verkiesbaar als secretaris

             b. Marijke Zomer als algemeen bestuurslid (jeugd)

             c. Bianca Hietbrink als algemeen bestuurslid

             d. Erik Top als algemeen bestuurslid

      4.  Aanpassing reglementen

      5.  Pauze

      6.  Nieuwe inlogcodes, loting beker, rankings, competitie 2015/2016 info Laco

      7.  Waar gaat het bestuur zich dit jaar op richten. 

      8.  Rondvraag (indien minimaal 2 uur voor BALV schriftelijk ingediend)

      9.  Sluiting en uitreiking pasjes en 180 badges
Inloggen
Inloggen